Continuturile sunt cele recomandate de M.Ed.C., programele scolare fiind urmate in conformitate cu prevederile Ministerului. Pentru Curriculumul la decizia scolii, scoala va selecta programe acreditate de M.Ed.C. sau va elabora programe proprii.

Orarul zilnic va contine activitati obligatorii, distractive şi de relaxare, activitati de recuperare etc. si o serie de activitati extracurriculare optionale. Instrumentele de munca ale cadrelor didactice sunt , programele scolare in vigoare, planificarile anuale si semestriale, manualele metodice si in general, literatura de specialitate pusa la dispozitie de manager.

Cadrele didactice vor avea obligatia sa sustina materialul formativ-informativ de la clasa cu o bibliografie dinamic valorificata, cu activitati de tip proiect, interactive si transdisciplinare. Baza materiala si resursele umane ale scolii vor fi proiectate si asigurate in această directie.

Activitatile se vor stabili de catre Consiliul profesoral la inceputul fiecarui semestru, si reevaluate permanent. Performantele zilnice, motivatia, gradul de indeplinire a obligatiilor scolare, vor fi monitorizate permanent de catre cadrul didactic.